Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CAFE.SHOP.PL / WWW.TEA.SHOP.PL / WWW.KAWAIHERBATA.SKLEP.PL

§ 1

Informacje podstawowe

 1. Sklep Internetowy WWW.CAFE.SHOP.PL / WWW.TEA.SHOP.PL / WWW.KAWAIHERBATA.SKLEP.PL (w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przy użyciu sieci Internetowej, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KOLEŃSKI WOJCIECH

ul. Jana Kiepury 49/20, 58-506 Jelenia Góra

NIP: 611-147-47-44; Regon: 231206056

Tel.: (+48) 790 777 437,

(w dalszej części Regulaminu określanego jako „Sprzedawca”)

 1. Przedmioty dostępne w sprzedaży są prezentowane i opisane na stronach Sklepu. Podane ceny przedmiotów są cenami łącznymi brutto, a opłaty za dostawę, zgodnie z wybraną opcją, są podawane osobno, chyba że z uwagi na wartość zamówienia poniesienie kosztu dostawy zapewnia Sprzedawca.
 2. Przedmioty, które znajdują się aktualnie na stanie, są oznaczone jako dostępne i możliwe do zamówienia na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Przedmioty, które nie znajdują się na stanie są oznaczone opisem: „wyprzedane ”. Ich zamówienie jest możliwe wyłącznie na indywidualnie ustalanych z Państwem zasadach i warunkach, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionych przedmiotów w stanie bez wad. Oferowane Państwu przedmioty są nowe oraz oryginalnie zapakowane.
 5. Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
 • pod nr tel.: (+48)790 777 437,
 1. Przez określenie „konsument” rozumie się osobę fizyczną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bez bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystając ze Sklepu jesteście Państwo zobowiązani do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. nie zakłócania jego funkcjonowania,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

 

§ 3

Zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie trzeba posiadać konto e-mail oraz włączyć w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies (funkcjonalnych) oraz wyskakujących okien.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:
  1. wybór interesujących Państwa przedmiotów i ich dodanie do koszyka;
  2. przejście na stronę zamówienia, oznaczoną w menu ikoną koszyka, gdzie widoczne jest podsumowanie wybranych przedmiotów i ich ceny;
  3. wybór opcji zakupów poprzez rejestrację własnego konta użytkownika albo jako gość;
  4. wypełnienie formularza poprzez podanie niezbędnych danych osobowych 
   i teleadresowych;
  5. wybór formy dostawy zamówionych przedmiotów;
  6. potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu;
  7. wybór metody płatności;
  8. potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdzam moje zamówienie ”.
 3. W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sklep skontaktuję się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia, o ile nawiązanie kontaktu będzie możliwe.
 4. Sklep poinformuje Państwa poprzez komunikat na stronie oraz wysłanie wiadomości e-mail 
  o pozytywnej weryfikacji podanych danych i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedawcą. 
  W wiadomości zostaną podane dane niezbędne do dokonania płatności, zgodnie z wybraną metodą oraz termin zapłaty.
 5. W przypadku płatności przelewem w systemie Przelewy24 oraz płatności w systemie PayPal zostaniecie Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową w celu jej dokonania bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 4

Płatności

 1. Aby zapłacić za zamówione przedmioty można skorzystać z następujących metod płatności:
  1. przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tym przy wykorzystaniu systemu Przelewy24,
  2. zapłaty w systemie PayPal,
 2. Płatności przelewem i płatności w systemie PayPal należy dokonać w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 5

Dostawa i odbiór

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub w systemie PayPal zamówione przedmioty są wysyłane w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę.
 2. Koszt przesyłki jest każdorazowo podawany przez złożeniem zamówienia i nie zawiera żadnych opłat dodatkowych.
 3. Sprzedawca informuje na stronach Sklepu o kwocie zakupów, której przekroczenie jest nagradzane darmową dostawą. W takim przypadku jej koszt w całości ponosi Sprzedawca, o czym jesteście Państwo informowani na stronie zamówienia po kliknięciu w ikonę koszyka w menu strony.
 4. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument i ma on zostać przesłany przez Sprzedawcę, to niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Państwa dopiero z chwilą jej wydania. Jednakże w sytuacji, gdy zażyczycie sobie Państwo skorzystać z usług innego przewoźnika, niż oferuje to sprzedawca, przez wydanie przedmiotu rozumie się już jego powierzenie temu przewoźnikowi.
 5. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument wraz z nim Sprzedawca doręczy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w formie papierowej. Treści potwierdzenia stanowi informacja o przyjęciu zamówienia oraz tekst niniejszego Regulaminu.
 6. Do zakupionych przedmiotów każdorazowo załączana jest faktura VAT.

 

§ 6

Reklamacje

 1. Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać 
  z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 2. Reklamacje proszę składać drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy.
 3. Jeżeli wadliwy przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:
  1. jego naprawy albo wymiany na nowy;
  2. obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości);
  3. odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

– na zasadach ustalonych aktualnie obwiązującymi przepisami polskiego Kodeksu cywilnego

 1. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny 
  z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.
 2. Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych dolegliwości.
 3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, jej koszt ponosi Sprzedawca, który może Państwa poprosić o okazanie potwierdzenia zapłaty za przesyłkę.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie i na warunkach zgodnych z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, opisanych w niniejszym pouczeniu, które stanowi Załącznik nr. 1 (doc) do Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możecie Państwo złożyć przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, który stanowi zał. nr 2 do Regulaminu, co jednak nie jest obowiązkowe.
 3. Zarówno pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, jak i formularz odstąpienia od umowy, otrzymacie Państwo z chwilą dostarczenia zamówionych przedmiotów w formie papierowej.
 4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w stosunku do przedmiotów, które dostarczamy Państwu 
  w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Przedmiotem takim jest w szczególności kawa i herbata, w każdej formie w jakiej jest oferowana do sprzedaży przez Sklep.

 

§ 8

Wykorzystanie danych osobowych

 1. Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów,
 2. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o promocjach 
  i nowościach w ofercie Sklepu oraz na otrzymywanie ofert od partnerów Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Państwa adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.
 3. W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.

 

§ 9

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania 
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania 
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy albo Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w zależności od przedmiotu sporu i zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej.

 

Top