- administrator -
  • generalnie: musi być wrzątek i zaparzać przez około 3 min (herbaty czarne)

Top